BIOMASA - BUDÚCNOSŤ

Biomasa v podobe drevných či poľnohospodárskych odpadov a špeciálne pestovaných energetických rastlín predstavuje vo svetovej i našej energetike perspektívny primárny zdroj energie. V blízkej budúcnosti možno predpokladať výrazné zväčšenie jej podielu na energetickom trhu.

Projekt: Zavedenie novej inovatívnej technológie na zhutňovanie biomasy

My vieme ako na to.

Spoločnosť Heat Up s.r.o. je dynamická spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou peletovacích liniek a briketovacích liniek na produkciu peliet a brikiet, podľa požiadaviek klientov.

SLUŽBY

Analýza požiadaviek klienta

Základné informácie na technológiu peletovacej linky:

-určenie vstupnej suroviny
-určenie výrobnej kapacity t/hod.
-určenie parametrov peliet

Projekcia technológie

Vykresova a digitálna projekcia technológie peletovacej linky - návrh technológie je pre klienta vypracovaný vo formáte DWG

Vypracovanie 3D projekcie technológie

Technológia peletovacej linky:

-3D projekcia v programe ............

Výroba technológie

Výroba technológie peletovacej linky:

-zabezpečujeme špecialistami vo výrobnom závode v Lučenci

Kompletné dodávky technológie

Dodávka kompletnej technológie je realizovaná v prepravných kontajneroch - inštalácia je realizovaná zdvíhacími zariadeniami v mieste určenia podľa požiadaviek klienta.

Zaškolenie obsluhy na prácu s technológiou

Zaškolenie je v prvej fáze zabezpečené v školiacom stredisku spoločnosti v Lučenci a následne v druhej fáze na mieste určenia podľa požiadaviek klienta.

Odborné poradenstvo v oblasti biomasy

Profesionálne konzultácie v oblasti biomasy:

-logistika vstupných surovín
-umiestnenie technológie peletovacej linky
-podľa požiadaviek klienta

Poradenstvo v oblasti optimalizácie spotreby elektrickej energie

Optimalizácia nákladov na elektrickú energiu pomocou:
-definícia kapacity technológie peletovacej linky podľa požiadaviek klienta
-výber dodávateľa elektrickej enerie
-úprava prípojného bodu na elektrickú sieť
-výpočet spotreby el. energie podľa plánovanej produkcie podľa požiadaviek klienta

PRODUKTY

Peletovacie / briketovacie linky na výrobu:

1.

Vstupná surovina:

drevené piliny, drevené hobliny, rýchlorastúca vŕba

DREVENÉ PELETY

s veľkosťami podľa lisovacej komory

DREVENÉ BRIKETY

s veľkosťami podľa lisovacej komory

2.

Vstupná surovina:

slama pšeničná, slama repková, slama kukuričná, slama ražná, slama sójová, slama jačmenná, poľnohospodárskeho odpadu (organický odpad vznikajúci pri priemyselnom čistení a sušení poľnohospodárskych plodín).

ALTERNATÍVNE PELETY

s veľkosťami podľa lisovacej komory

ALTERNATÍVNE BRIKETY

s veľkosťami podľa lisovacej komory

KONTAKT